Aivan ensimmäisenä sanon, että ihmisoikeudet ovat minulle tärkeitä. Kannatan aitoa sananvapautta – emme saa vaientaa niitä, joiden mielipide ei sovi omaan agendaamme, emme voi rajoittaa muiden ajatuksia, jos ne eivät miellytä meitä. Jokaisella tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä. Tämä ei kuitenkaan ole perusta ihmisten loukkaamiselle tai tietyn ryhmän kiihottaminen toista ryhmää vastaan.

Uskonnonvapaus tulee taata jokaiselle. Tämän toteuttamisen kannalta olisi tärkeää, että Suomi olisi sekulaari valtio. Valtion ei tule missään nimessä suosia mitään uskontoa. Valtion ja kirkon eroaminen takaisi myös lapsille tasa-arvoisen aseman valita oma uskontonsa tai uskonnottomuutensa.

Minulle on myös tärkeää, että täysi-ikäisen yksilön ikä, etnisyys, seksuaalisuus, sukupuoli, uskonto, poliittinen kanta jne. eivät vaikuta negatiivisesti tai positiivisesti esimerkiksi työnhaussa. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokaisella on yhtälaiset mahdollisuudet menestyä elämässään näistä asioista riippumatta. Positiivisen syrjinnän ei tule olla ratkaisu.

Yleisesti yksilöllä tulee olla oikeus tehdä omat päätöksensä – pitäen kuitenkin huolen siitä, että toimii lain puitteissa, eikä vahingoita muita tai muiden omaisuutta.